Make.hr

Blog

Dizajn ambalaže i etiketa za vino, ulje, pivo, tjesteninu, marmelade, rakije, med

Svaki klijent s kojim smo surađivali tvrdi da su atraktivnost i funkcionalnost etikete i ambalaže ključni u pozicioniranju proizvoda, odnosno za percepciju potrebe za tim proizvodom iopravdanje njegove vrijednosti. Svjesni činjenice da je ono u što pakirate proizvod, što na ambalaži piše i kako je prikazano jednako bitno kao i kvaliteta samog proizvoda, tijekom procesa stvaranja slijedimo ovih 9 ključnih koraka do uspjeha:

  1. Detaljno upoznavanje s proizvodom ili linijom proizvoda

Neophodno je da nam osigurate sljedeće informacije: kome je namijenjen proizvod, kakve su kupovne i životne navike potencijalnih kupaca, gdje će se proizvod prodavati te koje su njegove jedinstvene prodajne karakteristike koje ga izdvajaju od konkurencije (USP). Jednako je bitno upoznati se s postojećim logotipom i vizualnom komunikacijom branda kako bismo ih mogli ukomponirati u budući koncept etikete i ambalaže.

  1. Istraživanje konkurencije i trendova

Na temelju informacija dobivenih od klijenta, istražujemo etikete i ambalaže konkurencije na domaćem i stranom tržištu i proučavamo trendove u grafičkom dizajnu za dotičnu ili sličnu vrstu proizvoda, odnosno vizualna rješenja koja privlače određenu ciljnu skupinu. Cilj ovog koraka je shvatiti psihologiju kupaca i izdvojiti elemente koji će biti originalni u oblikovanju Vaše etikete i/ili ambalaže.

  1. Definiranje materijala za etiketu i ambalažu

Bilo da je materijal za ambalažu već definiran ili ga tek želite odabrati na temelju našeg profesionalnog mišljenja, idealno je imati što više informacija o njemu jer često podloga (vrsta materijala), oblik i veličina ambalaže definiraju smjer izrade grafičkog rješenja za etiketu, odnosno vanjsku stranu pakiranja. Sve mora biti usklađeno s krajnjim doživljajem kupca s proizvodom prije i nakon kupnje.

  1. Hijerarhija informacija na etiketi

Dizajniranje etikete nije samo izrada upečatljivog dizajna, već određivanje koje informacije te u kojoj mjeri trebaju biti istaknute na njoj. Osim naziva proizvoda, logotipa, slogana, potrebno je istaknuti USP-eve, možda opis proizvoda, zatim barcode te ostale obavezne informacije definirane zakonom i/ili pravilima tržišta, a sve s ciljem da je drugačije i jedinstveno u odnosu na konkurenciju. Informacije moraju biti jasne, ekonomične i vizualno izbalansirane.

  1. Izrada koncepta: odabir boja, tipografije i vizualnih elemenata

Nakon skice na papiru, ideju ubacujemo u računalo. Prvo odabiremo paletu boja koje će istaknuti proizvod i izdvojiti Vaš proizvod od konkurencije na istoj polici. Ponekad je boja već definirana brand komunikacijom pa istražujemo varijacije na temu. Zatim slijedi izbor tipografije koja savršeno odgovara već definiranim elementima ili informacijama koje će biti istaknute. Može se aplicirati više vrsta tipografija koje su kompatibilne, igrati se s veličinom i debljinom slova i brojeva. Slijedi odabir vizualnih elemenata koji će dodatno istaknuti dizajn i informacije na etiketi i ambalaži, kao što su ilustracije i fotografije.

6. Prezentacija idejnog rješenja

Predstavljamo Vam do tri idejna rješenja etikete i/ili ambalaže s varijacijama grafičkih oblika, veličina, tipografije i palete boja. Da bi se klijentu moglo vjerno predočiti kako će određeno rješenje funkcionirati u praksi, elemente grafički prikazujemo na budućoj ambalaži i u virtualnoj okolini. Zajedno diskutiramo o svim prednostima i manama pojedinog rješenja i definiramo što se treba doraditi. Ovisno o vrsti proizvoda, dogovora ili zadanih rokova, klijent može biti uključen u sve faze projekta do konačnog izgleda.

7. Finalizacija i montaža dizajna

Nakon usuglašavanja svih grafičkih elemenata s klijentom, dorađujemo finalni dizajn etikete/ambalaže te izrađujemo prototip, odnosno montiramo ga fizički na ambalažu (boca, kutija i sl..) kako bismo dobili kompletan dojam o izgledu i poruci proizvoda, bili sigurni da je odabrana idealna ambalaža te predvidjeli kakva će biti izvedba tiskanja.

8. Isporuka materijala

Dizajn isporučujemo prema grafičkim standardima u svim potrebnim formatima (.ai, .pdf, .eps).To, naravno, uključuje pripremu za tisak (Pantone ili CMYK) i slanje u izradu, ali ne i nadgledanje procesa tiskanja i komunikaciju s tiskarom.

9. Preporuke za tiskanje

S obzirom na naše bogato iskustvo, poznavanje materijala i dobre odnose s nekoliko tiskara, dajemo preporuke za tehniku tiskanja i dorade (lakovi, dekorativne folije, taktilni lak i sl.).

Podijeli sa prijateljima!